Verslag samenkomst middenbouw en onderbouw SKNSN

Op 1 maart was er een samenkomst van de clubleiding met spelers en ouders en clubleden.

Voor een talrijk opgekomen publiek werd de clubleiding voorgesteld door onze voorzitter Hachim Aguig, bijgestaan door Sportief manager André Van Der Poorten, Commercieel medewerker & PR Dirk Dobbeleir, Aziz onze horecaverantwoordelijke en sportief Coördinator, en Etienne van Kerckhove Patrimoniumverantwoordelijke en website beheerder.

Daarna nam Andre het woord en ging dieper in op het sportieve. Ondanks de negatieve resultaten van de A-Kern is het nieuwe bestuur volop aan de slag aan de bouw van de ploeg naar het volgende seizoen, SKNSN is vastbesloten terug op te staan en de club naar een hoger niveau te berengen. Het sportieve bestuur dat pas echt in werking is vanaf midden februari is bezig met een nieuwe lichting spelers, tevens is er voor volgend seizoen ook een nieuwe trainer voor de A-Kern nl. Wim Hofkens, welke zich eveneens zal inlaten met de sportieve leiding van de bovenbouw en de doorstroming van de jeugdspelers.

Als coördinator van de middenbouw gaat John De Jong aan de slag.

Er zal zoveel mogelijk met eigen jeugd gewerkt worden op de nodige plaatsen versterkt worden met externe spelers door gerichte transfers te realiseren.

Op trainersniveau worden de huidige gaten verder opgevuld met trainers met kwalitatieve ervaringen, en met de nodige diploma’s zoals UEFA B om onze trainersstaf te versterken.

In onze club staat het kind centraal, en zal er ook op toegezien worden dat de doorstroming naar boven en beneden in de piramide op een juiste manier wordt doorgevoerd.

Tevens komen er volgend seizoen technische trainers specifiek voor boven-, midden-, en onderbouw welke op regelmatige tijdstippen spelers apart zullen nemen om de nodige extra technische bijscholing te geven.

Het komende seizoen komt er terug een een IP19 en beloftenploeg.

Ook is de visie om zoveel mogelijk eigen jeugd in de eerste ploeg te brengen, jeugd welke een weerspiegeling zal zijn van onze jeugd. De club is ook op zoek naar scouts voor externe spelers.

Ook werden regelmatige vragen afgevuurd op de sportieve leiding over de werking, opvallend de positieve geluiden binnen onze eigen clubleden. Verschillende trainers weerlegden al de negatieve kritiek welke de laatste weken in de pers was verschenen en vooral geïnspireerd was op externe commentaren, hetgeen op algemeen applaus werd onthaald door het publiek. Een echte opsteker voor het voltallige bestuur.

Dat het niet al rozengeur en maneschijn was werd ook positief onthaald omdat club echt actief op zoek is naar de nodige mensen op de club echt terug op de rails te zetten. Tevens werden tal van ideeën naar voor gebracht, waar de clubleiding notitie van heeft genomen en deze verdere behandeld en probeert uit te werken.

Ook op financiëel vlak is alles voor elkaar, dit werd ook beaamd en bevestigd door de aanwezige trainerstaf.

Kortom een infoavond die een positieve uitstraling afwierp door het aanwezige publiek en waarvan de leiding verder door wordt geïnspireerd en aanvoelt dat we terug op de juiste weg zitten om een aantrekkingspool te zijn en terug de voetbalclub van het Waasland te worden.

Scroll naar boven
Protected by CleanTalk Anti-Spam