Medische begeleiding

Gezondheid en mutualiteit Wat te doen bij ongevallen? 1. Ongevallen, verzekering Elke ingeschreven speler vanaf 5 jaar is verzekerd voor de trainingen en wedstrijden ingericht door de club van aansluiting. In geval van ongeval dient de onderstaande procedure zonder fout nageleefd te worden. Voor elke ongevallenaangifte wordt door de KBVB € 8,30 dossierkosten aangerekend. 2. Aangifte van een ongeval a. U geraakt gekwetst tijdens een training of wedstrijd – Verwittig zo snel mogelijk het secretariaat; – Vraag een formulier “Aangifte van ongeval” op het jeugdsecretariaat of de kantine; – Laat dit formulier invullen door een dokter naar keuze; – Geef de ingevulde formulieren inclusief een kleefstrookje van de mutualiteit ASAP af op het jeugdsecretariaat. Een kopie van het volledige dossier zal worden bewaard in het jeugdsecretariaat; – Indien de jeugdspeler een beroep uitoefent, vergeet dan niet de naam en het adres van de werkgever te vermelden. b. Tijdens het genezingsproces – U betaalt de rekeningen (dokter, kinesist, apotheker, …); – Na verloop van tijd (ongeveer 10 dagen na het indienen van het ongevallendossier) ontvangt de gerechtigde correspondent een ontvangstbewijs van de KBVB die hiermee bevestigt de ongevalaangifte ontvangen te hebben; Opmerking: – Wanneer men moet behandeld worden door een kinesist, moet het doktersbewijs eerst naar de club worden gebracht zodat deze een aanvraag kan indienen bij de KBVB; – Bij iedere verlenging van de behandeling moet men deze procedure herhalen; – Indien men deze procedure niet toegepast, zal men achteraf de gelden NIET kunnen bekomen van het Federaal Solidariteitsfonds. c. U bent genezen – U laat de dokter een bewijs van genezing invullen (VERPLICHT alvorens terug te kunnen deelnemen aan de wedstrijden); – U gaat met alle rekeningen i.v.m. de geneeskundige verzorging die u hebt genoten naar de mutualiteit en vraagt een volledig uittreksel van de afrekening; – U bezorgt dit formulier samen met uw bankrekeningnummer aan het jeugdsecretariaat; – Na enige tijd zal u verwittigd worden en zal u door de KBVB de vergoeding worden overgemaakt. 3. Behandeling van een kwetsuur zonder aangifte van ongeval U gaat ALTIJD eerst naar een dokter. Deze bepaalt dan de noodzaak inzake behandeling kine/fysiotherapie om een vlotte genezing te bekomen. Indien blijkt dat zulke behandeling nodig is, EISEN wij vanuit de club dat u als speler alvorens de behandeling te starten het bewijs van behandeling eerst aan de jeugdopleider of –coördinator voorlegt. De clubkinesist kan u behandelen aan terugbetalingstarief. 4. Lichte kwetsuren Spelers die een lichte kwetsuur opliepen en daardoor eens een training missen, dienen zich op het uur van de training toch aan te melden bij hun jeugdopleider. ENKEL indien één der ouders de trainer verwittigt, zal de afwezigheid als gerechtigd worden beschouwd en dit om ongerechtigde afwezigheden te vermijden. 5. Waarheen i.g.v.  kwetsuur in de weekend’s. Op de club is er medische begeleiding welke ressorteert onder het jeugdbestuur. Beschikbaarheid: Voor kwetsuren tijdens de weekends kan u altijd terecht bij de huisartsenwachtpost waasland, en dit van vrijdagavond 19:00u tot maandagmorgen 8:00u. Bel de wachtpost op het nummer 03-361 0 361. Verdere gegevens vind je op www.wpwaasland.be.
Scroll naar boven
Protected by CleanTalk Anti-Spam