PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

SKN Sint-Niklaas kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van SKN Sint-Niklaas, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan SKN Sint-Niklaas verstrekt. SKN Sint-Niklaas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM SKN SINT-NIKLAAS GEGEVENS NODIG HEEFT

SKN Sint-Niklaas verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan SKN Sint-Niklaas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG SKN SINT_NIKLAAS GEGEVENS BEWAART

SKN Sint-Niklaas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

SKN Sint-Niklaas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SKN Sint-Niklaas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
SKN Sint-Niklaas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS SKN Sint-Niklaas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de
Adwords-advertenties van SKN Sint-Niklaas bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier
aan.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan SKN Sint-Niklaas te
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. SKN Sint-Niklaas heeft hier geen invloed op. SKN Sint-Niklaas
heeft Google geen toestemming gegeven om via SKN Sint-Niklaas
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om
uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@sknsn.be. SKN Sint-Niklaas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

SKN Sint-Niklaas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van SKN Sint-Niklaas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SKN Sint-Niklaas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SKN Sint-Niklaas op via info@sknsn.be.

SKSINTNIKLAAS.BE, SKNSN.BE, SKNSINTNIKLAAS.BE, SPORTKRING.BE, KLAASJES.BE zijn domeinnamen van de website van SKN SINT-NIKLAAS.

SKN SINT-NIKLAAS IS ALS VOLGT TE BEREIKEN:

Postadres: SKN Sint-Niklaas – Meesterstraat 112C – 9100 Nieuwkerken-Waas

Vestigingsadres: SKN Sint-Niklaas – Meesterstraat 112C – 9100 Nieuwkerken-Waas

Telefoon: 03 766 68 56

E-mailadres: info@sknsn.be