Charter voor de ouders

Ouder zijn binnen SKNSN

Gedragscode & Verwachtingen

Wij wensen Uw zoon of dochter en Uzelf als ouder veel speel- en

kijkplezier toe binnen de jeugdwerking van SKN Sint-Niklaas.

Toch vragen wij u volgende punten aandachtig tot U te nemen om de

begeleiding van uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

U heeft een belangrijke functie bij de sportbeoefening van uw zoon.

Uw kind heeft uw steun en interesse absoluut nodig!

Uw zoon/dochter maakt deel uit van de Sint-Niklase jeugdwerking op

een meer dan degelijk (***) IP-niveau binnen het Belgische

jeugdvoetbal. Dat wil zeggen dat er veel aandacht uitgaat naar de

opleiding. Op tactisch, technisch en fysisch vlak zijn er veelal hoge

verwachtingen. Help, steun, maar corrigeer hem of haar hierbij

indien nodig. Een juiste benadering van uzelf als ouder zal uw kind

stimuleren om op deze weg verder te gaan.

Iedere ouder dient zich correct te gedragen

t.o.v. de spelers van SKN Sint-Niklaas,

tegenstanders, scheidsrechters,

leidinggevenden, trainers, afgevaardigden en

publiek.

VERBALE AGRESSIE KAN EEN STADIONVERBOD

VOOR DE OUDERS EN/OF EEN AL DAN NIET TIJDELIJKE SCHORSING

VAN UW ZOON OF DOCHTER TOT GEVOLG HEBBEN.

Enkele afspraken binnen de werking van onze club:

– Breng uw zoon of dochter tijdig naar de training.

Bij trainingen is dit ten laatste 10 min. voor aanvang.

– Breng uw zoon of dochter tijdig naar de wedstrijden.

T.e.m. U13 is dat 1 uur voor aanvang.

Vanaf U14 is het 1 uur 15 min. voor aanvang van de wedstrijd.

Bij te laat komen zonder verwittigen geven wij als club de

toestemming aan de trainer de speler aan de kant te laten

starten.

– Wij vragen u als ouder ervoor te zorgen dat de ontvangen tenue

van uw kind in goede staat verkeert en dat tevens de schoenen

steeds goed onderhouden worden. Scheenbeschermers zijn ten

allen tijde verplicht om te dragen, zowel op trainingen als

wedstrijden.

– Laat de begeleiding vanaf de kleedkamer over aan de trainer

en/of afgevaardigden, zowel voor- als na de training en

wedstrijd. (UITZONDERING: U6 & U7)

– Geef blijk van belangstelling voor uw kind en woon regelmatig

een wedstrijd bij. Supporter op een positieve manier ten

opzichte van het hele team. Moedig aan, breek niet af…

Kinderen zijn hier heel gevoelig aan. Help hen, steun hen …

– Laat uw kind geen waardevolle voorwerpen in de kleedkamer

achterlaten (gsm, geld…). Bij verlies of beschadiging kun je op

niemand iets verhalen.

– Laat uw kind geen volledige warme maaltijd nuttigen voor de

training of wedstrijd, een lichte is voldoende (bijvoorbeeld een

paar boterhammen, melk of fruit, pasta,…).

– Zorg voor een goede tandhygi ne van uw kind. Er is een

wetenschappelijk verband tussen slechte tandhygi ne en

sportblessures.

– Beperk je aanwezigheid tijdens trainingen. Dit is een belangrijk

leermoment van de spelers samen met hun trainer. Geniet

zeker van onze gezellige kantine of voorziene werkplekken.

– Er is altijd de mogelijkheid om na de training/wedstrijd te

douchen. Maak hier ten volle gebruik van zodat uw

zoon/dochter niet bezweet of met een nat pak naar huis moet.

– We vinden het als club zeer belangrijk dat er na elke wedstrijd

gedoucht wordt op de club!! Maak uw kind dit gewoon van

kleins-af-aan (U6 – U7 – U8)!

– Laat uw kind zelf de trainer verwittigen indien hij/zij niet

aanwezig kan zijn op de trainingen of wedstrijden. Zelfstandig

leren handelen geeft uw kind meer slaagkansen in zijn/haar

toekomstige sport- en werkloopbaan.

– Bij blessures dien je niet met zaken te blijven lopen. De mensen

van de medische groep staan steeds ter uwer beschikking (zijn

via permanentie ook op gekende tijdstippen op de club

aanwezig). Zij kunnen je de juiste behandeling geven of naar de

juiste personen (club/dokter) doorverwijzen.

– Laat het coachen aan de trainer over. Meerdere coaches langs

de lijn brengt allen maar verwarring bij de spelers. Elke coach

geeft voor- of tijdens de wedstrijd specifieke richtlijnen mee

aan de spelers in functie van hun ontwikkeling binnen de

training of wedstrijd.

– Iedereen wint graag, maar leer uw kind dat verliezen ook bij de

voetbalsport hoort. E n van de zaken die onze coaches

aanleren aan de spelers is: FOUTEN MAKEN MAG!! Wees dus

niet boos… vraag geen onmogelijke dingen, wees realistisch …

– Indien op zaterdag/zondag het programma voor de IP-teams is

afgelast dan kan de clubleiding beslissen dat er getraind wordt.

Dit wordt ten laatste de dag voor de wedstrijd doorgegeven.

– Zorg dat uw kinderen zoveel mogelijk aanwezig zijn op training.

De training zal slechts sporadisch worden afgelast i.v.m. slecht

weer. Indien u twijfelt of de training wordt afgelast, kijk dan

vanaf 16u30 even in je e-mail (indien je hierover beschikt). Of

neem contact op met de trainer.

– Als jullie je engageren voor IP- jeugdvoetbal dan zijn volgende

voorwaarden van belang:

o De training of wedstrijd gaat voor op een feestje of partijtje

tennis.

o Aanwezig ook bij slechte veld- of weersomstandigheden!

o Aanwezigheid op Jeugddefil  en tornooien indien gevraagd.

o Toezicht op uw kind zijn/haar studie-indeling, zodat hij/zij

zoveel mogelijk kan trainen/spelen. Bij een goede planning

lukt dit makkelijk.

Wij verwachten als club absoluut hetzelfde engagement van

onze trainers en begeleiders.

– Indien er, bij wedstrijden voor de kleinsten, minidoeltjes

moeten geplaatst worden op het terrein, steek dan als ouder

eens een handje toe. Na afloop van de wedstrijden eens helpen

deze doeltjes mee weg te plaatsen. Vele handen maken het

werk lichter.

– Van de jeugdspelers van SKN Sint-Niklaas wordt verwacht dat zij

na de thuiswedstrijden 15 min. in groep blijven en hun drankje

gezamenlijk nuttigen in de kantine aan de daarvoor voorziene

tafel. Uitzonderingen dienen vooraf gemeld te worden bij de

trainer of ploegafgevaardigde.

– Roken en alcoholische dranken voor de jeugdspeler op het

sportcomplex zijn niet toegestaan. Indien je verdachte zaken

van spelers zou opmerken betreffende drugs/doping kunt u dit

best discreet doorgeven aan een jeugdverantwoordelijke.

– Een onberispelijk gedrag bij spelers (en ouders!) voor- en na de

wedstrijd staat hoog in het vaandel geschreven. Bij niet

toelaatbaar gedrag & verbale uitlatingen volgen sancties vanuit

de clubleiding. (Zie basisformulering)

– Indien u als ouder wil dat uw zoon/dochter ergens gaat testen

(of een of andere stage wil bijwonen, onder welke vorm ook) bij

een andere club, dient u 14 dagen op voorhand een schriftelijke

aanvraag in te dienen bij het Hoofd Jeugdopleiding. We hebben

geen probleem als uw kind zich sportief kan verbeteren

(elitevoetbal). Wij gunnen uw kind dit dan van harte en zullen

jullie ook met onze ervaring adviseren. Maar speel “Fair Play”!

– U dient zich er wel van bewust te zijn indien u ons niet

verwittigt, SKN Sint-Niklaas de mogelijkheid heeft om in de

toekomst geen beroep meer te doen op uw kind en terugkeren

naar de club de situatie wel vermoeilijkt. Indien u de club wel

verwittigt, dan zullen we dat als club ook respecteren.

– Het zoeken naar een andere vereniging (van hetzelfde niveau)

wijst op een teken dat jullie op een of andere manier toch niet

tevreden zijn over de opleiding of de club. Wij hadden daar dan

graag de reden van geweten om onze werking te kunnen

optimaliseren…

Scroll naar boven
Protected by CleanTalk Anti-Spam