PERSCOMMUNIQUE VAN SKN SINT-NIKLAAS VZW D.D. 10/05/2019

De club is recentelijk geconfronteerd met zaken waardoor zij en haar bestuur in een negatief daglicht werden gesteld.

Er bleek tevens dat het merendeel van deze gebeurtenissen en publicaties van persoonlijke aard waren, meer bepaald stonden deze in verband met voorzitter Lauwers.

Een en ander werd vervolgens geprojecteerd naar de werking van de club alsmede haar financiële situatie dewelke mogelijk precair werd genoemd.

Dit dient echter ontkend te worden.

Waarmee uiteraard niet wil gezegd worden dat het voor een ‘derdeklasser’ in deze tijden van (over)gemediatiseerd topvoetbal spotgemakkelijk is om de balans in evenwicht te houden. Het is een constante en dagdagelijkse uitdaging om zowel supporters als sponsors te motiveren om voor onze club te blijven kiezen.

Er is echter geen enkele reden om aan het voortbestaan van onze club te twijfelen, zowel op financieel, sportief als op bestuurlijk vlak.

Met het oog op deze continuïteit werd in eerste instantie vastgesteld dat voorzitter Gino Lauwers in deze omstandigheden niet langer kon functioneren zodat hij onze club heeft verlaten.

Inmiddels werd manager Jerry Baetens als waarnemend voorzitter aangesteld.

Vervolgens werd intens doch succesvol aan een grondige herstructurering van het bestuursorgaan gewerkt en is daaromtrent witte rook te verwachten op de bijzondere algemene vergadering dewelke op 15 mei aanstaande zal gehouden worden.

Ondertussen heeft ook ex-voorzitter Guido Van Lijsebetten zijn medewerking toegezegd.

Het is evident dat de pers, de supporters alsmede onze sponsors van het gevolg ervan op de hoogte zullen gebracht worden.

Jerry Baetens

Waarnemend Voozitter