Opleidingsvisie en missie SKSN Jeugd 2015-2016
SK ST. NIKLAAS KBVB 09264
AFDELING JEUGDOPLEIDING

JEUGDBELEIDSPLAN : OPLEIDINGSVISIE.

SKSN Jeugdwerking wenst in haar opleidingsprogramma duidelijk de lijnen van de KBVB te volgen.
Toonaangevende Jeugdwerking te brengen binnen de Nationale voetbalreeksen.
Met ervaren of gediplomeerde opleiders een hoog opleidingsniveau halen door het gebruik van voorgeschreven trainingsmethode en didactische principes.
SKSN Jeugd beoogt als uiteindelijk doel de doorstroming van haar jeugdspelers tot een eerste elftal.
De combinatie studie en voetbalopleiding zal van nabij worden gevolgd.
Door de ondertekening van de Panathlon verklaring wenst SKSN te beantwoorden aan de ethische, opvoedende en positieve waarden in de jeugdsport.

Strategische Planning U6 – U9

Opleiding onderbouw zal met nadruk gebeuren door de inbreng van het element “FUN “.
Spelvormen en balspelen zullen de basis vormen.
Bal- en lichaamsbeheersing maken deel uit van de prille voetbalopleiding.
Wedstrijdformaties in 5/5 ruit en 8/8 dubbele ruit.
Samen werken – Samen spelen – Samen leven

Strategische Planning U10 - U13

Het aanleren van de 11/11 opstelling, met basisformatie 4 – 3 – 3.
Het aanscherpen van de typische technische vaardigheden
Het leren omgaan met wedstrijdweerstanden.
Ontwikkeling gericht op het team, de eigen positie en de linies.

Strategische Planning U14 – U17

Perfectioneren van de 11/11 opstelling met basisformatie 4 – 3 - 3
Het leren omgaan met de sterkte /zwakte van het eigen team en de tegenstander.
Ontwikkeling gericht op het totale team, de posities, de linies en de tegenstander.

Voetbalvisie

Het driehoekspel en zonevoetbal, opbouw van achteruit en diepgang via de flanken, gecontroleerde afwerking als eindpunt.
Interne scouting en tussentijdse evaluaties moeten de evolutie van de speler opvolgen.
Talentvolle jongeren uit de streek zullen worden aangetrokken, bij gebrek aan eigen kwaliteit.

JEUGDBELEIDSPLAN : MISSIE

SKSN Jeugdwerking stelt zich tot doel om zijn aangesloten spelers via een opleidingsplan op te leiden tot kwaliteitsvolle spelers met als uiteindelijk doel, aantreden in een eerste elftal.
Via wedstrijden, tornooien, sportkampen en andere jeugdvriendelijke evenementen een sociaal gevoel bij de speler ontwikkelen, dit in samenwerking met de ouders, supporters, sympathisanten en sponsors.
SKSN Club wenst tevens een ontmoetingsplaats te zijn, waar het kind centraal staat en gezond kan opgroeien.
Als plichtsbewuste opleiders zullen we eveneens letten op het behalen van goede schoolresultaten en bijdragen tot de motivering ervan.
Het afsluiten van samenwerkingsakkoorden en samenwerken met clubs uit de regio om ook die jeugdspelers betere kansen te geven.
Om zijn spelers te beschermen zal Jeugdopleiding zijn bijdrage leveren om externe invloeden en factoren onder controle te houden.
Een multiculturele ombudsdienst moet de integratie van vreemde culturen binnen de club mogelijk maken.
Samenwerking met OCMW en Kansenpassen dient het sociaal gevoel te bevorderen.
Het bijstellen van de werkingsstrategie zal gebeuren door middel van een SWOT-analyse.